پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر

برنامه سانس های امروز
برنامه سانس های امروز
فیلم های سینمایی
امیر امیر

اولین امضاء برای رعنا اولین امضاء برای رعنا

اژدر اژدر

جهان با من برقص! جهان با من برقص!

زیر نظر زیر نظر

سونامی سونامی

مشت آخر مشت آخر

آشفته گی آشفته گی

جان دار جان دار

23 نفر 23 نفر

خداحافظ دختر شیرازی خداحافظ دختر شیرازی

لیلاج لیلاج

آخرین داستان (انیمیشن) آخرین داستان (انیمیشن)

معکوس معکوس

مطرب مطرب

منطقه پرواز ممنوع منطقه پرواز ممنوع

تورنادو تورنادو

چشم و گوش بسته چشم و گوش بسته

بنیامین (پویانمایی) بنیامین (پویانمایی)

خانه پدری خانه پدری

فیلم های هنر و تجربه
آرشیو متروک- تیتراژ در سینما آرشیو متروک- تیتراژ در سینما

رستاخیز رستاخیز

خنده در تاریکی خنده در تاریکی

چریکه بهرام چریکه بهرام

طلاقم بده به خاطر گربه ها طلاقم بده به خاطر گربه ها

سوزنگرد سوزنگرد

مسافر فوکوشیما مسافر فوکوشیما

چی چکا قصه شب چی چکا قصه شب

حوا، مریم، عایشه حوا، مریم، عایشه

مهین (مستند) مهین (مستند)

اعتراض وارد نیست-بی سرزمین تر از باد اعتراض وارد نیست-بی سرزمین تر از باد

یک کامیون غروب یک کامیون غروب

درخت زندگی درخت زندگی

تمام چیزهایی که جایشان خالیست(مستند) تمام چیزهایی که جایشان خالیست(مستند)

زغال زغال

سورنجان سورنجان

گندم گندم

صدای آهسته صدای آهسته

رضا رضا

در سکوت در سکوت

کنسرت و همایش
جنگ ستارگان رنگارنگ جنگ ستارگان رنگارنگ

فرزاد فرزین فرزاد فرزین

آن سوی آینه آن سوی آینه

کنسرت روزبه بمانی کنسرت روزبه بمانی

کنسرت مسیح و آرش کنسرت مسیح و آرش

پاتوق شصت و نهم پاتوق شصت و نهم

کنسرت مسیح و آرش کنسرت مسیح و آرش

کنسرت رضا بهرام کنسرت رضا بهرام

پاتوق فیلم کوتاه اصفهان پاتوق فیلم کوتاه اصفهان

یازدهمین رویداد صبح خلاق اصفهان یازدهمین رویداد صبح خلاق اصفهان