پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر

برنامه سانس های امروز
هنر و تجربه(زمستان 98)
«چمدان» در باشگاه فیلم هنروتجربه به نمایش درمی‌آید «چمدان» در باشگاه فیلم هنروتجربه به نمایش درمی‌آید

سه فیلم کمتر دیده شده از سهراب شهیدثالث به نمایش در می‌آید سه فیلم کمتر دیده شده از سهراب شهیدثالث به نمایش در می‌آید

5 فیلم‌های کوتاه در باشگاه فیلم هنروتجربه 5 فیلم‌های کوتاه در باشگاه فیلم هنروتجربه

«آبادانی‌ها» در باشگاه فیلم هنروتجربه به نمایش در می‌آید «آبادانی‌ها» در باشگاه فیلم هنروتجربه به نمایش در می‌آید

بیست و یکمین برنامه نمایش هفتگی باشگاه فیلم هنروتجربه لغو شد بیست و یکمین برنامه نمایش هفتگی باشگاه فیلم هنروتجربه لغو شد

«مادیان» در باشگاه فیلم هنروتجربه به نمایش در می‌آید «مادیان» در باشگاه فیلم هنروتجربه به نمایش در می‌آید

هنر و تجربه(پاییز 98)