پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر

برنامه سانس های امروز
07/5 1401
خبر

«دینامیت» ۷ میلیاردی شد


 

فیلم سینمایی "دینامیت" با عبور از مرز ۷ میلیارد تومان همچنان صدرنشین گیشه است.


در هفته‌ای که گذشت چراغ سینما‌ها نسبت به روز‌های گذشته روشن‌تر بود و فیلم سینمایی دینامیت با عبور از مرز ۷ میلیارد تومان جایگاه خود در صدر جدول فروش فیلم‌ها را حفظ کرد.


خورشید مجید مجیدی با فروش یک میلیارد و ۵۲۰ میلیون تومان جایگاه دوم و هفته‌ای یک بار آدم باش با فروش ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان جایگاه سوم جدول فروش فیلم‌های سینمایی را دارند.


مدیترانه جدیدترین فیلمی هم که مهمان پرده نقره‌ای شده توانسته است در ۴ روز و ۷۰ سینما ۲۰ میلیون تومان بفروشد.جزییات فروش فیلم‌ها به این شرح است:


  • دینامیت ۷ میلیارد ( ۲۹ روز/ ۳۱۰ سالن)

  • خورشید ۱ میلیارد و ۵۲۰ میلیون (۱۳۵ روز/۲۴۰ سالن)

  • هفته‌ای یک بار آدم باش ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون (۱۲۸ روز/۲۵۰ سالن)

  • تکخال ۱ میلیارد و ۸۰ میلیون (۱۲۸ روز/ ۲۰۰ سالن)

  • خون شد ۲۲۰ میلیون (۱۲۸ روز/۱۵۰ سالن)

  • لاله ۱۰۸ میلیون (۱۲۸ روز/۱۲۰ سالن)

  • سیاه باز ۲۷ میلیون (۹ روز/۸۰ سالن)

  • مدیترانه ۲۰ میلیون (۴ روز/۷۰ سالن)لطفا جایگاه خود را انتخاب کنید

B C A E D