پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر

برنامه سانس های امروز
09/13 1402
خبر

فسیل همچنان در صدر جدول فروش کشور و استان


 


فسیل با بیش از 5 میلیون مخاطب و بالغ بر دویست و بیست و چهار میلیارد تومان فروش، همچنان رکورد دار جدول فروش در چهارماهه نخست امسال است.


به گزارش روابط عمومی پردیس سینمایی سیتی سنتر، 25 اسفند 1401 فسیل به جدول اکران سینماهای کشور اضافه شد و با اکران در 594 سالن و 89 هزار و 204 سانس توانست رکورد فروش فیلم های طنز ایران را بشکند.


این عدد در شهر اصفهان از آغاز سال 1402 تا پایان تیرماه بیش از 499 هزار بلیت در 51 سالن سینمایی و بیش از 8 هزار سانس بوده و در حدود 21 میلیارد و 414 میلیون تومان فروش را در شهر اصفهان به دنبال داشته است.


شهر هرت با 34 میلیارد و 723 میلیون تومان فروش و سه کام حبس با 18 میلیارد و 175 میلیون تومان فروش نیز در رتبه های دوم و سوم فروش بلیت در کشور قرار دارند.


آهنگ دو نفره با 17 میلیارد و 299 میلیون فروش تا پایان تیرماه در رتبه چهارم جدول فروش کشور قرار دارد.


البته این آمار در شهر اصفهان کمی متفاوت است و شهر هرت با حدود 3 میلیارد و نیم فروش و آهنگ دو نفره با بیش از یک میلیارد، رتبه های دوم و سوم فروش در این شهر را به خود اختصاص داده اند و سه کام حبس در رتبه چهارم جدول فروش قرار دارد.


در این بین اما کت چرمی که از تاریخ 17 خرداد ماه به چرخه اکران اضافه شده است، به عنوان یک فیلم اجتماعی پر مخاطب،  به سرعت از جدول فروش بالا رفته و هم اکنون با رد شدن از جنگ جهانی سوم، عروسی مردم، غریب و عروس خیابان فرشته، به رتبه پنجمین فیلم پرفروش کشور رسیده است.


کت چرمی هم اکنون از مرز 10 میلیارد فروش گذشته است و با 224 هزار و 456 مخاطب طی 46 روز گذشته، می تواند روزهای خوبی پیش رو داشته باشد و به سه فیلم پرفروش کشور اضافه شود.لطفا جایگاه خود را انتخاب کنید

B C A E D