پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر

برنامه سانس های امروز
03/18 1402
کنسرت

پاتوق فیلم کوتاه اصفهان

پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر
پاتوق فیلم کوتاه اصفهان 

پاتوق فیلم کوتاه اصفهان

فصل ناصر تقوایی

کارگاه انتقال تجربه هنر پیش تولید

با حضور اردلان نبوی نژادیک شنبه 4 اسفندماه 


ساعت: 17


سالن شماره 4 پردیس سینمایی سیتی سنتر 

 
 لطفا جایگاه خود را انتخاب کنید

B C A E D