پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر

برنامه سانس های امروز
03/18 1402
کنسرت

کارگاه بازیگری چیزها

پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر
کارگاه بازیگری چیزها


کارگاه بازیگری چیزها

مدرس: صابر ابر
 
تاریخ برگزاری: 28-29-30 تیرماه 1400

محل برگزاری: مجموعه سینمایی اصفهان سیتی سنتر

برگزار کنندگان: موسسه فرهنگی قلب شهر و دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز اصفهان سیتی سنتر

ثبت نام: 09133113143 اویس ملکانی نژاد لطفا جایگاه خود را انتخاب کنید

B C A E D