پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر

برنامه سانس های امروز
04/25 1403
کنسرت

اکران مردمی فیلم سگ بند

پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر
اکران مردمی فیلم سگ بند


اکران مردمی فیلم سگ بند

با حضور مهران احمدی و دیگر عوامل فیلم

چهارشنبه 24 فرودین

ساعت 18:30

پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنترلطفا جایگاه خود را انتخاب کنید

B C A E D