پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر

برنامه سانس های امروز
07/1 1402
کنسرت

اکران مردمی فیلم مرد بازنده

پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر
اکران مردمی فیلم مرد بازنده


اکران مردمی فیلم مرد بازنده با حضور جواد عزتی، محمدحسین مهدویان و شبنم قربانی

سه شنبه سیزدهم اردیبهشت ماه

ساعت 19

پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنترلطفا جایگاه خود را انتخاب کنید

B C A E D